Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy resission je spôsob zániku životného poistenia, keď sa poistiteľ po uzavretí poistenia dozvedel, že poistený pri uzatváraní poistenia zamlčal alebo neúplne zodpovedal skutočnosť, kvôli ktorej by poistiteľ zmluvu neuzavrel, alebo by mala vplyv na výšku poistného.

Mám záujem o životné poistenie