O poistení vieme všetko

Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy resission je spôsob zániku životného poistenia, keď sa poistiteľ po uzavretí poistenia dozvedel, že poistený pri uzatváraní poistenia zamlčal alebo neúplne zodpovedal skutočnosť, kvôli ktorej by poistiteľ zmluvu neuzavrel, alebo by mala vplyv na výšku poistného.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...