Poistenie právnej ochrany vozidla

Poistenie právnej ochrany chráni všetky osoby, ktoré majú oprávnený vzťah k motorovému vozidlu – vlatník, držiteľ, nájomca, vodič a cestujúci, a to formou právnej pomoci najmä v týchto oblastiach:

  1. Náhrada škody na motorovom vozidle, ak utrpí niektorá osoba ujmu na zdraví, vecnú alebo inú majetkovú škodu – napr. výdavky na lekára, nemocničné výdavky, bolestné, ušlý zárobok, atď.
  2. Trestné a priestupkové právo – poisťovňa zastupuje klienta v prípade, ak je obvinený z trestného činu z nedbanlivosti – zrazí chodca, alebo mu bola neoprávnene udelená pokuta.
  3. Vodičský preukaz a technický preukaz – odobratie, zadržanie alebo znovunadobudnutie
  4. Poistné právo – klient má problémy s poisťovňami, s ktorými má dojednané poistné zmluvy – neoprávnené odmietnutie alebo zníženie poistného plnenia, prieťahy pri likvidácii poistnej udalosti.
  5. Zmluvné právo – poisťovňa zastupuje klienta pri problémoch so zmluvami, týkajúcimi sa motorového vozidla – oprava, nájom, leasing, predaj, kúpa, servis, atď.

Chcete sa poradiť s poistením právnej ochrany?