Poisťovací agent

Poisťovací agent insurance agent je sprostredkovateľ poistenia, ktorý zastupuje poisťovňu a dojednáva poistenie v mene poisťovne.

Na Slovensku sa poisťovací agent nazýva finančný agent v sektore poistenia a zaistenia a pracuje na základe § 6 Zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve. Podľa zákona ďalej existuje:

  • Samostatný finančný agent je fyzická alebo právnická osoba podľa § 7, ktorá sprostredkuje poistenie a iné finančné služby (dôchodkové sporenie, hypotéky, atď.) na základe povolenia Národnej banky Slovenska a sprostredkovateľskej zmluvy s poisťovňami, bankami, dôchodkovými spoločnosťami alebo stavebnými sporiteľňami.
  • Podriadený finančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie podľa § 9 na základe písomnej zmluvy so samostatným finančným agentom. Má registračné číslo v príslušnom registri Národnej banky Slovenska.
  • Viazaný finančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie podľa § 8 exkluzívne pre jednu finančnú inštitúciu na základe písomnej zmluvy.
Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.