Poisťovateľ

Poisťovateľom Insurer je poisťovňa alebo zaisťovňa – právnická osoba, ktorá získala úradné povolenie vykonávať poisťovaciu činnosť na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie podľa osobitného predpisu. Na Slovensku môže vzniknúť poisťovňa len ako akciová spoločnosť. Zahraničná poisťovňa z iného členského štátu Európskej únie môže na Slovensku pôsobiť formou pobočky alebo na základe slobody poskytovať služby (freedom servicies).

Poisťovateľ uzatvára s poistníkom poistnú zmluvu a kryje riziká v zmluve dojednané.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.