Splatnosť poistného

Splatnosť poistného due date of premium je dohodnutý dátum, kedy je poistník povinný zaplatiť poistné alebo splátku bežného poistného.

Prvé alebo jednorazové poistné je obyčajne splatné v deň uzavretia poistenia alebo dohodnutého začiatku poistenia, ak nie je dohodnuté inak. Následné bežné poistné je obvykle splatné v prvý deň poistného obdobia, prípadne obdobia, za ktoré sa platí poistné. Poistné je teda spravidla splatné vopred.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.