Spotrebný úver

Spotrebný úver je krátkodobý alebo strednodobý úver, ktorý sa používa na nákup spotrebných tovarov a služieb. Zabezpečenie úveru je podľa typu úveru.

  • Revolvingový spotrebný úver – ak ide o revolvingový spotrebný úver, zabezpečenie predstavuje pravidelný stabilný príjem, spojený s dlhodobými dobrými skúsenosťami s klientom. Účel čerpania spravidla banka nesleduje.
  • Účelový spotrebný úver je určený na kúpu konkrétneho predmetu alebo typu tovaru, napr. na zariadenie domácnosti, kúpu motorového vozidla, obstaranie nehnuteľnosti.
  • Preklenovací spotrebný úver je krátkodobý úver, ktorý slúži na preklenutie časového nesúladu peňažných tokov s hodnotovými tokmi, napr. pri kúpe nového bytu a predaji starého.
  • Americká hypotéka je bezúčelový spotrebný úver, zabezpečený nehnuteľnosťou.
  • Bezúčelový spotrebný úver je určený na kúpu čohokoľvek.