Terorizmus

Terorizmus je politicky, ideologicky, etnicky alebo nábožensky motivované násilie s cieľom usmrtiť konkrétne vytipovaných alebo náhodne sa na mieste činu vyskytujúcich osôb alebo ich zastrašiť a ničenie majetku.

Teroristi pracujú individuálne (napr. Breivik) alebo ako členovia organizovanej teroristickej skupiny (Al Káida, IRA), niekedy dokonca na úrovni vlastnej armády (Islamský štát), prípadne aj ako oficiálne štáty (Líbya, Rusko).

Teroristický čin má za úlohu útočiť jednorazovo na konkrétne ciele alebo sústavne vyvolávať strach a chaos u obyvateľstva alebo destabilizovať štáty.

Terorizmus