Overenie PZP

Overenie platnosti pzp budete potrebovať pravdepodobne v dvoch prípadoch.

Ak si nie ste istí, či máte ešte platnú poistku, alebo neviete kedy vám má končiť, použijete našu jednoduchú aplikáciu na overenie platnosti PZP. Podľa ŠPZ (EČV) jednoducho zistíte dátum platnosti, čísloo poistenia, ale aj v ktorej poisťovni máte poistené auto.

Niekedy môže dôjsť k situácii, kedy vinník nehody z miesta činu odíde a nedôjde tak ku všetkým povinným úkonom, ktoré si nehoda vyžaduje. V takomto prípade je potrebné, aby si vodič zapamätal identifikačný údaj vinníka, najlepšie EČV. Pomôcka pre overenie poistenia auta vám poskytne všetky potrebné údaje.

Údaje je možné overiť pomocou zadania EČV (ŠPZ), alebo VIN.

Overenie poistky v SKP

Slovenská kancelária poisťovateľov vedie register vozidiel, ktoré majú uzatvorené PZP. Zverejňuje o každom vozidle informáciu o poistení. V prípade, že má poškodený informáciu o EČV, je možné, aby tak vyhľadal poisťovňu a číslo zmluvy vinníka. Možné je to na tejto adrese, alebo v nasledujúcej aplikácii. Podľa čísla poistky a konkrétnej poisťovne je možné škodu nahlásiť.

Overenie údajov v poistnej zmluve

SKP vedie register poistených vozidiel, zatiaľ čo Ministerstvo vnútra má register všetkých evidovaných vozidiel. Vďaka rozdielom v týchto databázach môže potom ministerstvo identifikovať nepoistené vozidlá. Občas sa stáva, že sú v poistnej zmluve uvedené nie úplne presné informácie. Dochádza tak nedorozumeniam a poistený vodič je vyzývaný na dokazovanie o uzatvorení poistenia.
Pre tieto prípady má SKP ďalšiu aplikáciu, vďaka ktorej je možné údaje opraviť.

Pomohla Vám táto odpoveď?
Je nám ľúto, že Vám článok nepomohol.
Napíšte nám a ozveme sa s odpoveďou na Vaše otázky.