Overenie PZP

Niekedy môže dôjsť k situácii, kedy vinník nehody z miesta činu odíde a nedôjde tak ku všetkým povinným úkonom, ktoré si nehoda vyžaduje. V takomto prípade je potrebné, aby si vodič zapamätal identifikačný údaj vinníka, najlepšie EČV.

Overenie poistky v SKP

Slovenská kancelária poisťovateľov vedie register vozidiel, ktoré majú uzatvorené PZP. Zverejňuje o každom vozidle informáciu o poistení. V prípade, že má poškodený informáciu o EČV, je možné, aby tak vyhľadal poisťovňu a číslo zmluvy vinníka. Možné je to na tejto adrese, alebo v nasledujúcej aplikácii. Podľa čísla poistky a konkrétnej poisťovne je možné škodu nahlásiť.

Overenie údajov v poistnej zmluve

SKP vedie register poistených vozidiel, zatiaľ čo Ministerstvo vnútra má register všetkých evidovaných vozidiel. Vďaka rozdielom v týchto databázach môže potom ministerstvo identifikovať nepoistené vozidlá. Občas sa stáva, že sú v poistnej zmluve uvedené nie úplne presné informácie. Dochádza tak nedorozumeniam a poistený vodič je vyzývaný na dokazovanie o uzatvorení poistenia.
Pre tieto prípady má SKP ďalšiu aplikáciu, vďaka ktorej je možné údaje opraviť.

Pomohla Vám táto odpoveď?
Je nám ľúto, že Vám článok nepomohol.
Napíšte nám a ozveme sa s odpoveďou na Vaše otázky.
Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.