O poistení vieme všetko

Overenie PZP

Niekedy môže dôjsť k situácii, kedy vinník nehody z miesta činu odíde a nedôjde tak ku všetkým povinným úkonom, ktoré si nehoda vyžaduje. V takomto prípade je potrebné, aby si vodič zapamätal identifikačný údaj vinníka, najlepšie EČV.

Overenie poistky v SKP

Slovenská kancelária poisťovateľov vedie register vozidiel. Zverejňuje o každom vozidle informáciu o poistení. V prípade, že má poškodený informáciu o EČV, je možné, aby tak vyhľadal poisťovňu a číslo zmluvy vinníka. Možné je to na tejto adrese, alebo v nasledujúcej aplikácii. Podľa čísla poistky a konkrétnej poisťovne je možné škodu nahlásiť.

Overenie údajov v poistnej zmluve

SKP vedie register poistených vozidiel, zatiaľ čo Ministerstvo vnútra má register všetkých evidovaných vozidiel. Vďaka rozdielom v týchto databázach môže potom ministerstvo identifikovať nepoistené vozidlá. Občas sa stáva, že sú v poistnej zmluve uvedené nie úplne presné informácie. Dochádza tak nedorozumeniam a poistený vodič je vyzývaný na dokazovanie o uzatvorení poistenia.
Pre tieto prípady má SKP ďalšiu aplikáciu, vďaka ktorej je možné údaje opraviť.

Pomohla Vám táto odpoveď?
Je nám ľúto, že Vám článok nepomohol.
Napíšte nám a ozveme sa s odpoveďou na Vaše otázky.
Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...