Slovenská kancelária poisťovateľov

picture_2Slovenská kancelária poisťovateľov je verejná inštitúcia, ktorá vznikla na základe zákona č. 381/2001 Z.z. o PZP.
Oficiálne stránky slovenskej kancelárie poisťovateľov
Stránky o zelenej karte
SKP má niekoľko úloh vymedzených zákonom:

Vedenie registra PZP

Pomocou EČV je možné v registri nájsť poisťovateľa vozidla (PZP). Pomocou týchto informácií je možné vzniesť nárok na náhradu škody od poisťovne neznámeho vozidla.
Register PZP

Hraničné poistenie

Hraničné poistenie je špeciálny produkt SKP. Ide o Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ktoré sa vzťahuje na cudzokrajné vozidlo.
Ak napríklad turecký kamión prechádza územím Slovenska, musí si toto poistenie u SKP dojednať.
Viac informácií o hraničnom poistení
Sadzby hraničného poistenia

Správa poistného garančného fondu

Z garančného fondu sa vyplácajú škody, ktoré spôsobili neznámi alebo nepoistení škodcovia. Podrobnejšie informácie o garančnom fonde nájdete tu.

Ďalšie funkcie SKP

  • Zastupovanie poisťovateľov (poisťovní) v medzinárodných inštitúciách
  • Spolupráca so zahraničnými kanceláriami poisťovateľov
  • Spolupráca s ostatnými štátnymi inštitúciami
  • Aktivity spojené s predchádzaním škôd v cestnej doprave
  • Funkcie informačného strediska