...

O poistení vieme všetko

Garančný fond

Garančný fond je definovaný v §24 zákona č. 381/2001 Z. z. Do tohoto fondu prispievajú poisťovatelia a vyplácajú sa z neho škody definované v zákone:

  • Škody spôsobené nezisteným vozidlom
  • Škody spôsobené nepoisteným vozidlom
  • Škody spôsobené cudzokrajným vozidlom, ktorého povinnosti sa viažu na uzatvorené hraničné poistenie
  • Škody, ktoré by mal nahradiť poisťovateľ, ktorý sa dostal do platobnej neschopnosti
  • Škody spôsobené cudzokrajným vozidlom, ktorému nevzniká povinnosť uzatvoriť hraničné poistenie

Garančný fond spravuje Slovenská kancelária poisťovateľov.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...