Garančný fond

Garančný fond je definovaný v §24 zákona č. 381/2001 Z. z. Do tohoto fondu prispievajú poisťovatelia a vyplácajú sa z neho škody definované v zákone:

  • Škody spôsobené nezisteným vozidlom
  • Škody spôsobené nepoisteným vozidlom (nemá uzatvorené PZP)
  • Škody spôsobené cudzokrajným vozidlom, ktorého povinnosti sa viažu na uzatvorené hraničné poistenie
  • Škody, ktoré by mal nahradiť poisťovateľ, ktorý sa dostal do platobnej neschopnosti
  • Škody spôsobené cudzokrajným vozidlom, ktorému nevzniká povinnosť uzatvoriť hraničné poistenie

Garančný fond spravuje Slovenská kancelária poisťovateľov.

Povinné zmluvné poistenie