Garančný fond

Garančný fond je definovaný v §24 zákona č. 381/2001 Z. z. Do tohoto fondu prispievajú poisťovatelia a vyplácajú sa z neho škody definované v zákone:

  • Škody spôsobené nezisteným vozidlom
  • Škody spôsobené nepoisteným vozidlom (nemá uzatvorené PZP)
  • Škody spôsobené cudzokrajným vozidlom, ktorého povinnosti sa viažu na uzatvorené hraničné poistenie
  • Škody, ktoré by mal nahradiť poisťovateľ, ktorý sa dostal do platobnej neschopnosti
  • Škody spôsobené cudzokrajným vozidlom, ktorému nevzniká povinnosť uzatvoriť hraničné poistenie

Garančný fond spravuje Slovenská kancelária poisťovateľov.

Povinné zmluvné poistenie
Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.