Uzatvorenie PZP

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu motorových a prípojných vozidiel sa riadi zákonom č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení.

Načo je dobré PZP?

PZP vozidla kryje škody, ktoré spôsobí vodič prevádzkou vozidla. Zahrnuté sú škody na majetku, aj škody na zdraví, usmrtení a ušlom zisku. Rozsah rizík, ktoré poistenie kryje je dané príslušným zákonom. Zo zákona povinné krytie dosahuje nasledujúce hodnoty:

  • Škody na zdraví – 5 000 000 Eur
  • Škody na majetku – 1 000 000 Eur

Súčasťou poistenia sú aj takzvané asistenčné služby. Tieto pomáhajú vodičovi v situáciách, kedy došlo na ceste k poistnej udalosti. Zabezpečia odťahovú službu, náhradné vozidlo, prípadne aj dočasné ubytovanie. Rozsah asistenčných služieb závisí od konkrétneho produktu poisťovne.

Kto musí mať uzatvorené PZP?

Podľa §3 zákona o PZP musí mať poistku uzavretú každé motorové vozidlo, alebo prípojné vozidlo, ktoré má EČV, alebo niektoré špeciálne vozidlá, ktoré sa zapájajú do cestnej premávky a nemajú EČV.
Uzatvoriť poistenie má povinnosť držiteľ vozidla, v niketorých prípadoch vlastník, alebo nájomca. PZP je povinnou výbavou vozidla, čiže sa ním musíte preukázať už pri nahlasovaní zmeny držiteľa/vlastníka vozidla, resp. pri prihlasovaní vozidla.

Ako si môžem uzatvoriť PZP?

Povinné zmluvné poistenie vozidiel v súčasnej dobe poskytuje 12 poisťovní. Tieto produkty sa líšia jednak rozsahom a kvalitou služieb a tiež cenami. Pri uzatváraní poistenia má klient dve možnosti. Buď sa poistí priamo v poisťovni, alebo využije sprostredkovateľa, ktorý má možnosť klientovi ponúknuť produkty viacerých (poprípade všetkých) poisťovní.
§ 792 Občianskeho zákonníka sa píše, že poistenie vzniká prijatím návrhu na uzavretie poistnej zmluvy a to dvomi spôsobmi. Po prvé podpisom zmluvy. Toto je štandardný spôsob, kedy klient podpisuje „papierovú“ zmluvu. Druhým spôsobo je zaplatenie prvého poistného. Vďaka tejto skutočnosti je možné uzatvoriť poistenie cez internet. Opäť tu platí, že si môže klient vybrať medzi poisťovňou a sprostredkovateľom, ktorý väčšinou prevádzkuje porovnávač poistiek. Cesta je jednoduchá, stačí vyplniť jednoduchý formulár a zjednať poistenie. Všetky tlačivá, dokumenty a aj platenie PZP budú dostupné cez internet.
Poistenie sa uzatvára na dobu neurčitú. Znamená to, že platnosť PZP je nepretržitá, ak ju chceme zmeniť, musíme ju vypovedať.

Čo ak si neuzatvorím PZP?

Držiteľovi voida, ktorému vyplýva povinnosť uzatvoriť si PZP hrozí za neuzavretie pokuta až do výšky 3320 Eur. Okrem toho v zahraničí sú pokuty ešte vyššie a konsekvencie prísnejšie. Prísť na nepoistené auto je pomerne jednoduché, takže touto cestou ísť neodporúčame.

Pomohla Vám táto odpoveď?
Je nám ľúto, že Vám článok nepomohol.
Napíšte nám a ozveme sa s odpoveďou na Vaše otázky.