Finančný trh

Finančný trh predstavuje systém vzťahov, finančných inštitúcií, nástrojov a operácií, kde sa stretáva ponuka a dopyt po dočasne voľných peňažných prostriedkoch.

Súčasti finančného trhu:

Spôsoby investovania na finančnom trhu:

  • Individuálne investovanie – investor kupuje a predáva cenné papiere samostatne – dlhopisy a akcie najčastejšie prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi.
  • Kolektívne investovanie – investor kupuje a predáva podiely v podielových fondoch a stáva sa podielnikom, vlastní teda majetok spolu s ďalšími podielnikmi.

Chcete sa bezplatne poradiť o investovaní?