Kapitálový trh

Kapitálový trh je súbor inštitúcií a pravidiel, ktoré umožňujú obchodovanie s voľným kapitálom pomocou investičných nástrojov na základe investičných služieb, ktoré poskytujú štátom licencované a regulované osoby – banky, správcovská spoočnosť, depozitár správcovskej spoločnosti, finančný poradca, obchodník s cennými papiermi, burza cenných papierov a podobne.

Získavanie kapitálu sa uskutočňuje vydávaním obchodovateľných cenných papierov alebo bankových úverov. 

Chcete sa poradiť o investovaní?