Kasko

Slovo kasko označuje havarijné poistenie. Slovo pochádza zo španielskeho slova casco, ktoré označuje trup lode. Počiatky poistenia sa spájajú s námornou prepravou, z čoho vyplýva aj heslo kasko. Havarijné poistenie sa štandardne uzatvára na riziká:

  • Havária
  • Krádež
  • Vandalizmus
  • Živelná udalosť

Máte záujem o havarijné poistenie?

havarijné poistenie

Druhy kasko poistenia

Kasko – havarijné poistenie sa používa ako poistná ochrana dopravných prostriedkov: