O poistení vieme všetko

Forfaiting

Forfaiting môžeme charakterizovať ako odkupovanie strednodobých a dlhodobých pohľadávok bankou. Odkupované pohľadávky musia spĺňať niekoľko požiadaviek. Ich splatnosť je spravidla dlhšia ako 180 dní, vo väčšine prípadov súvisia so zahraničným subjektom, sú denominované vo voľne zameniteľnej mene, jednotlivé transakcie majú hodnotu vyššiu ako 200 000 USD a musí byť zaistené, spravidla zmenkou alebo bankovou zárukou. Na rozdiel od faktoringu je popri dobe splatnosti a ručenia rozdiel aj v tom, že v praxi sa forfaitujú spravidla jednotlivé pohľadávky. Rovnako ako pri faktoringu preberá odkúpením pohľadávky forfaitingová organizácia akékoľvek riziko nesplatenia odberateľom aj ručiteľom.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...