...

O poistení vieme všetko

Investičný horizont

Investičný horizont je doba, na ktorú je plánovaná investícia. Investičný horizont veľmi súvisí s rizikovosťou investície, volatilitou, a tiež s likviditou. Z hľadiska dĺžky plánovanej doby investície rozlišujeme:

  • krátkodobý investičný horizont – týždne až mesiace
  • strednodobý investičný horizont – 2 až 5 rokov
  • dlhodobý investičný horizont – nad 5 rokov.
Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...