Investičný horizont

Investičný horizont je doba, na ktorú je plánovaná investícia. Investičný horizont veľmi súvisí s rizikovosťou investície, volatilitou, a tiež s likviditou. Z hľadiska dĺžky plánovanej doby investície rozlišujeme:

  • krátkodobý investičný horizont – týždne až mesiace
  • strednodobý investičný horizont – 2 až 5 rokov
  • dlhodobý investičný horizont – nad 5 rokov.

Chcete sa poradiť o investovaní?