Investor

Investor je občan alebo právnická osoba, disponujúca dočasne voľnými finančnými prostriedkami, ktoré plánuje vložiť do investičných nástrojov finančného trhu

U každého investora je dôležité zistiť jeho investičný profil, čo súvisí so zameraním na ochotu podstupovať vyššie riziko alebo hrať radšej na istotu. Čím vyššie riziko investor podstúpi, tým vyšší zisk je schopný dosiahnuť, ale zároveň musí byť pripravený na možnosť vyššej straty. Keď je však investor konzervatívny a nie je ochotný veľmi riskovať, musí sa uspokojiť s menším výnosom ako investor s odvážnejším (dynamickým) investičným profilom.

Chcete sa poradiť o investovaní?