IPO

IPO (Initial Public Offering) znamená verejnú ponuku pre primárny úpis akcií pri konkrétnej cene začatia obchodovanie hlavne na organizovaných trhoch, t.j. burzách cenných papierov na primárnom trhu. IPO je proces, pri ktorom spoločnosť prvýkrát vstupuje na burzu a ponúka svoje akcie širokej verejnosti. Dôvodov, prečo spoločnosti chcú realizovať IPO, je niekoľko, medzi najvýznamnejšie však patrí potreba navýšiť kapitál spoločnosti, teda získať dodatočné finančné zdroje.

Chcete sa poradiť o investovaní?

Dôvody prečo spoločnosti realizujú IPO:

  • získanie ďalšieho kapitálu pre rozvoj spoločnosti, tieto zdroje nemusia mať v najbližšej dobe negatívny dopad na cash flow,
  • optimalizácia kapitálovej štruktúry (pomer dlhu a vlastného kapitálu),
  • vyriešenie nástupníctva v spoločnosti, využitie IPO pri privatizácii spoločnosti,
  • zvyšuje sa dôveryhodnosť spoločnosti, transparentnosť,
  • zviditeľnenie spoločnosti, marketingové účely, väčšia prestíž,
  • zvýšenie likvidity akcií,
  • možnosť zainteresovať manažment a zamestnancov formou odmeňovania manažérskymi / zamestnaneckými akciami.

IPO je proces pomerne zdĺhavý a tiež nákladný. Spoločnosti preto využívajú služby Underwriter. Underwriter bývajú v prevažnej väčšine veľké banky, tie potom pripravujú a vedú celú emisiu a sú tiež zodpovedné za jej úspešné dokončenie. Je zrejmé, že emitent s Underwriter po celú dobu musí aktívne spolupracovať, dôraz je kladený predovšetkým na sprístupnenie zásadných interných informácií.

Z pohľadu investorov sú IPO zaujímavé hlavne kvôli dvom anomáliám, ktoré sú s nimi spojené. Väčšina IPO je totiž podhodnotená a tak môžu investori realizovať zisky už počas prvého dňa. Ďalšia zaujímavosť je, že spoločnosti, ktoré realizovali IPO sú v nasledujúcich (zhruba 5 rokoch) menej výkonné, ako je priemer stanovený indexom trhu.