...

O poistení vieme všetko

ISIN

ISIN je identifikátor, ktorý na základe medzinárodného kódu označovania pridelí centrálny depozitár cennému papieru na žiadosť emitenta cenného papiera. V podmienkach Slovenskej republiky prideľuje, mení a ruší ISIN Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s..

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...