O poistení vieme všetko

Kabotáž

Kabotáž označuje vnútroštátnu prepravu, ktorú vykonáva dopravca v inom štáte, ako je ten, kde má sídlo. Kabotáž je možné vykonávať iba dočasne a je na ňu potrebné mať špeciálne povolenia (výnimkou sú krajiny EÚ).

Popri poistení zodpovednosti vnútroštátneho a medzinárodného dopravcu existuje aj poistenie zodpovednosti pri kabotáži.

Poistenie v doprave na Sudnyznalec.com

Kabotáž na Logistickymonitor.sk

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...