Kabotáž

Kabotáž označuje vnútroštátnu prepravu, ktorú vykonáva dopravca v inom štáte, ako je ten, kde má sídlo. Kabotáž je možné vykonávať iba dočasne a je na ňu potrebné mať špeciálne povolenia (výnimkou sú krajiny EÚ).

Popri poistení zodpovednosti vnútroštátneho a medzinárodného dopravcu existuje aj poistenie zodpovednosti pri kabotáži.

Chcete sa poradiť o poistení cestného dopravcu CMR?