Maklér

Maklér broker je fyzická osoba alebo spoločnosť, ktorá sprostredkuje obchod s finančnými produktami medzi kupujúcim a predávajúcim. Maklér je teda sprostredkovateľ, ktorého hlavnou úlohou je poradenstvo. Maklér zastupuje kupujúceho klienta a je platený províziou od klienta. Agent sa odlišuje od makléra tým, že sprostredkuje finančné produkty na základe zmluvy s finančnou inštitúciou (poisťovňou, dôchodkovou sporiteľňou, bankou, atď.).

Chcem sa poradiť o poistení

Typy maklérov:

  • Poisťovací maklér – finančný poradca
  • Realitný maklér
  • Burzovný maklér

Poisťovací maklér a finančný poradca

Na Slovensku máme odlišné názvy pre sprostredkovateľov vo finančnom odvetví ako v iných ekonomicky vyspelých krajinách. Podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve rozlišujeme dva typy finančného sprostredkovania, a to finančný agent a finančný poradca. Národná banka Slovenska (NBS) ako dozorný orgán vytvorila sektory finančného sprostredkovania, v nich môže sprostredkovateľ pôsobiť po splnení početných podmienok a je potrebné zložiť samostatné skúšky pre každý sektor. Na základe skúšok potom NBS udeľuje licencie. Šesť sektorov finančného sprostredkovania:

  • Sektor poistenia a zaistenia
  • Sektor kapitálového trhu
  • Sektor starobného dôchodkového sporenia
  • Sektor doplnkového dôchodkového sporenia
  • Sektor prijímania vkladov
  • Sektor poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov

Poisťovací maklér

Poisťovací maklér insurance broker je u nás finančný poradca v sektore poistenia a zaistenia. NBS prevádzkuje aj register licencovaných maklérov. Je v ňom možné online vyhľadávať. Vzhľadom k nelogickým a ťažkopádnym pravidlám pre sprostredkovateľov dnes existuje na slovenskom trhu nezdravý stav, keď väčšina poisťovacích sprostredkovateľov sú licencovaní agenti, ale tvária sa ako makléri, pričom maklérov – finančných poradcov je minimálny počet.