O poistení vieme všetko

Poistné krytie

Poistné krytie je rozsah dojednaných poistných rizík a limity poistných súm, ako aj jeho obmedzenie výlukami, alebo rozšírenie formou pripoistení a doložiek podľa konkrétnych požiadaviek poisteného. Poistné krytie presne vymedzuje poistná zmluva, vrátane poistných podmienok – VPP, zmluvných dojednaní, osobitných poistných podmienok, doložiek a príloh.

Súčasťou poistného krytia je:

  • stanovenie poistných súm, limitov a sublimitov
  • stanovenie poistných rizík
  • spoluúčasti
  • pripoistenia, obmedzenia poistného plnenia a výluky
  • spôsob výpočtu poistného plnenia

Poistné krytie PZP vozidla

Podľa platných Slovenských aj celoeurópskych predpisov je poistné krytie PZP v rozsahu:

  • minimálny limit poistného plnenia pri škode na zdraví, alebo usmrtením – 5 miliónov Eur
  • minimálny limit poistného plnenia pri škode na veci a ušlom zisku – 1 miliónov Eur
Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.