Porovnajte si ponuky PZP a získajte to najlacnejšie

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti vozidla (PZP) je vymedzené zákonom č. 381/2001 o povinnom zmluvnom poistenízodpovednosti motorových vozidiel, ktorý určuje pravidlá, lehoty, výluky, minimálne limity krytia PZP. Najlacnejšie PZP nemusí byť vždy optimálne a cena poistenia nie je jediným možným kritériom porovnania.


Poraďte sa o PZP zodpovednosti vozidla!

0948 117707
alebo nám napíšte e-mail na adresu pzp@poistenie.sk

alebo uzavrite PZP online.


Porovnanie PZP podľa limitov krytia

Minimálne limity krytia podľa zákona o PZP sú:

– škody na zdraví alebo usmrtením 5 000 000 €
– škody na majetku alebo ušlom zisku 1 000 000 €

Porovnanie produktov PZP podľa limitov krytia

Limity poistného plnenia produktov PZP zodpovednosti vozidla
Produkt PZPPoisťovňaŠkody na zdravíŠkody na majetku
OPTIMALAllianz – Slovenská poisťovňa10 000 000 €5 000 000 €
AUTOMATIK PLUSGenerali Slovensko poisťovňa6 000 000 €6 000 000 €
EXCELLENTUnion poisťovňa5 000 000 €5 000 000 €
OPTIMUMUnion poisťovňa5 000 000 €3 000 000 €
PZP AUTOAXA pojišťovna5 000 000 €2 500 000 €
BusinessGroupama poisťovňa5 000 000 €2 500 000 €
PZPČSOB poisťovňa5 000 000 €2 000 000 €
EuroGarant plusKOMUNÁLNA poisťovňa5 000 000 €2 000 000 €
EuropartnerKOOPERATIVA poisťovňa5 000 000 €2 000 000 €
ŠTANDARDAllianz – Slovenská poisťovňa5 000 000 €1 000 000 €
AUTOMATIK ŚTANDARDGenerali Slovensko poisťovňa5 000 000 €1 000 000 €
PZPGenertel poisťovňa5 000 000 €1 000 000 €
EconomyGroupama poisťovňa5 000 000 €1 000 000 €
Garant plusKOMUNÁLNA poisťovňa5 000 000 €1 000 000 €
PartnerKOOPERATIVA poisťovňa5 000 000 €1 000 000 €
ŠTANDARDUNIQA poisťovňa5 000 000 €1 000 000 €
PZPWüstenrot poisťovňa5 000 000 €1 000 000 €

Porovnanie PZP podľa pripoistení a ďalších výhod

Poisťovne okrem zákonom stanoveného povinného zmluvného poisteniazodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla zahŕňajú do produktov PZP aj ďalšie výhody, niektoré sú bezplatné, iné ponúkajú za príplatok. Nemusí však platiť, že najlacnejšie PZP je to bez pripoistení.

Krytie PZP v jednotlivých poisťovniach – porovnanie
PoisťovňaZákladné krytie v cene PZPPripoistenia za príplatok
Allianz – Slovenská poisťovňaPZPTest OBR
AXA pojišťovnaPZP AUTOBonus za priaznivú škodovosť do 60%Základná asistenciaÚrazové pripoistenie sedadiel pre prípad smrti a trvalých následkovPripoistenie všetkých skiel proti rozbitiuPripoistenie právnej asistencie KOMFORT
ČSOB poisťovňaPZPBonus za bezškodový priebeh do 55 %NONSTOP asistenčné služby zadarmo
Generali Slovensko poisťovňaPZP AUTOMATIKBonus do 60 %Asistenčné služby ZADARMO
Genertel poisťovňaPZPBonus za bezškodový priebeh do 65 %Asistenčné služby Europe Assistance
Groupama poisťovňaPZPBonus za bezškodový priebeh do 60 %Asistenčné služby ZADARMO
KOMUNÁLNA poisťovňaPZPBonus za bezškodový priebeh do 60 %Asistenčné službyÚrazové poistenie sedadielPripoistenie živelných poistných udalostí
KOOPERATIVA poisťovňaPZPBonus za bezškodový priebeh do 60 %Asistenčné službyÚrazové poistenie sedadielPoistenie živelných udalostí
Union poisťovňaPZPBonus za bezškodový priebeh do 50 %NONSTOP Asistenčné služby
UNIQA poisťovňaPZPBonus za bezškodovosť do 50 %NON-STOP asistenčné službyÚrazové pripoistenie vodiča motorového vozidlaAsistencia Plus
Wüstenrot poisťovňaPZPAsistenčné služby

Porovnanie PZP podľa spoluúčastí

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti vozidla sa väčšinou dojednáva s nulovou spoluúčasťou na poistnom plnení. Spoluúčasť je vopred zmluvne stanovená suma, ktorá sa v prípade poistnej udalosti odráta z poistného plnenia. Najlacnejšie PZP je možné dosiahnuť aj zvýšením spoluúčasti.

Allianz – Slovenská poisťovňa má okrem nulovej spoluúčasti 3 stupne spoluúčasti, pri dojednaní niektorej spoluúčasti bude priznaná klientovi zľava z poistného a dosiahnutie najlacnejšieho PZP.

– zľava 5 % z poistného pri spoluúčasti 66,39 €
– zľava 11 % z poistného pri spoluúčasti 165,97 €
– zľava 15 % z poistného pri spoluúčasti 232,36 €

Martin Šimko, autor článku
Martin Šimko

Autor je marketingový riaditeľ maklérskej spoločnosti HEUREKA Brokerage & Consulting, s. r. o. Pracuje ako projektový manažér internetových stránok o poistení a riešení online poistenia.

Zobraziť články >