Poškodený

Poškodený je občan, podnikateľ alebo spoločnosť, či iná organizácia, ktorí utrpeli ujmu a majú nárok na náhradu škody z poistenia zodpovednosti za škodu. Poškodený vznesie písomný nárok na náhradu škody voči poistenému škodcovi, poistený tento nárok postúpi poisťovni formou hlásenia poistnej udalosti. Poisťovňa tento nárok poškodeného preskúma a v prípade, že je škoda likvidná, prizná a vyplatí poistné plnenie priamo poškodenému.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.