Poškodený

Poškodený je občan, podnikateľ alebo spoločnosť, či iná organizácia, ktorí utrpeli ujmu a majú nárok na náhradu škody z poistenia zodpovednosti za škodu. Poškodený vznesie písomný nárok na náhradu škody voči poistenému škodcovi, poistený tento nárok postúpi poisťovni formou hlásenia poistnej udalosti. Poisťovňa tento nárok poškodeného preskúma a v prípade, že je škoda likvidná, prizná a vyplatí poistné plnenie priamo poškodenému.

Boli ste poškodený, alebo ste niekomu spôsobili škodu? Poraďte sa s nami

 

Utrpeli ste ujmu a máte nárok na náhradu škody? V spolupráci s advokátskou kanceláriou Hronček & Partners, s. r. o. pre Vás zabezpečíme komplexné právne služby.