Poistenie v nezamestnanosti

Poistenie v nezamestnanosti je zákonné poistenie pre prípad straty príjmu zamestnanca v dôsledku nezamestnanosti a na zabezpečenie jeho príjmu. Platí sa do Sociálnej poisťovne v rámci povinných odvodov.

Poistenec má nárok na dávku v nezamestnanosti. Po splnení všetkých podmienok nárok na dávku vzniká odo dňa zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie a zaniká uplynutím šiestich mesiacov, resp. štyroch mesiacov. Toto obdobie sa označuje ako podporné obdobie v nezamestnanosti.

Stratu na zárobku v prípade nezamestnanosti je možné si súkromne pripoistiť.

Mám záujem o dôchodkové sporenie