Poistenie v splatenom stave

Investičné životné poistenie v splatenom stave paid-up status insurance je aktívna poistná zmluva, pri ktorej sa už ďalej neplatí poistné, ale poistné krytie ďalej trvá, hoci v obmedzenej podobe.

Investičné životné poistenie je prevedené do splateného stavu obvykle z týchto dôvodov:

  • Po skončení doby platenia poistného – ide o prípad, keď všetky splátky poistného boli riadne zaplatené, ale poistený nemá záujem zatiaľ o inkasovanie hodnoty svojho investičného účtu.
  • Ak následné poistné nie je zaplatené do 1 mesiaca od doručenia výzvy na zaplatenie, čo je v iných prípadoch zákonný dôvod zániku poistenia pre neplatenie. Podmienkou prevedenia poistenia do splateného stavu býva nejaká minimálna hodnota investičného účtu, stanovená vo všeobecných poistných podmienkach, napr. 500 EUR.
  • Vtedy, keď o to poistník požiada, pretože z nejakých dôvodov nemá záujem ďalej platiť bežné poistné.

Prevedením poistnej zmluvy do splateného stavu je zvyčajne počet počiatočných podielových jednotiek znížený o nesplatenú časť nákladov, spojených s uzavretím poistenia, ktoré boli pôvodne rozložené na celú poistnú dobu.

Zároveň zanikajú všetky pripoistenia k investičnému životnému poisteniu, pričom prípadné dlžné poistné za tieto pripoistenia sa vyúčtujú ku dňu prevedenia poistnej zmluvy do splateného stavu.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.