Poistenie technických rizík

Poistenie technických rizík (technické poistenie) je skupina niekoľkých typov poistení proti všetkým nebezpečenstvám:

  • Poistenie strojov a strojných zariadení (Machinery Breakdown) – poistenie lomu stroja proti všetkým nebezpečenstvám, kryté sú všetky škody spôsobené „pokazením“, keď sa niečo v stroji zlomí, zdeformuje, rozbije. Pozrite viac ..
  • Poistenie elektroniky (Electronic Equipment) – komplexné poistenie elektroniky proti všetkým nebezpečenstvám. Okrem živelných udalostí, vodovodných škôd a krádeže sú poistením kryté aj škody spôsobené rozbitím, prepätím, neodborným zásahom, nešikovnosťou obsluhy a podobne. Pozrite viac …
  • Stavebné poistenie (CAR – Construction All Risk) – poistenie stavebného diela a stavebnej činnosti proti všetkým nebezpečenstvám. Zahŕňa majetkové poistenie diela, stavebných strojov a zariadenia staveniska, ako aj zodpovednosti za škodu. Stavebnicovým spôsobom sa krytie môže rozšíriť pomocou rôznych doložiek o dopravu materiálu na stavenisko, krížovú zodpovednosť za škodu, rozšírenú údržbu, atď. Pozrite viac …
  • Montážne poistenie (EAR – Errection All Risk) – kryje všetky škody, ktoré môžu vzniknúť počas montáže technologického zariadenia, prípadne aj počas skúšobnej prevádzky po spustení stroja do prevádzky. Poistenie je podľa potreby možné zostaviť pomocou základného krytia a doložiek, a tým ho rozšíriť o pripoistenia. Pozrite viac …
Mám záujem o poistenie podnikateľov