AIG poisťovňa

Od 1. 5. 2017 poisťovňa zanikla a stala sa súčasťou poisťovne Colonnade. Tá prebrala aj všetky záväzky a klientov spoločnosti AIG.

 

Poisťovňa AIG, celým názvom AIG Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu, je vedúca medzinárodná poisťovacia organizácia poskytujúca služby zákazníkom vo viac ako 130 krajinách, na Slovensku poskytovala služby v oblasti neživotného poistenia prostredníctvom svojich spoločností Poisťovňa AIG Slovakia, a.s., AIG Europe S.A. a Chatis Europe S.A. už od roku 1998. V súčasnosti ich poskytuje prostredníctvom spoločnosti AIG Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu.

AIG poisťovňa kontakty a pobočky

AIG Bratislava
Sídlo spoločnosti
AIG Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu
AC Diplomat, Palisády 29
811 06 Bratislava
Centrála: +421 2 59 102 111
Hlásenie poistnej udalosti: +421 2 59 102 111

Produkty AIG

AIG – nahlásenie poistnej udalosti

V prípade poistnej udalosti v prvom rade kontaktujte svojho finančného agenta – človeka, ktorý vám poistenie uzatvoril. Za starostlivosť o vaše poistenie je platený. Ak toto nie je z nejakého dôvodu možné, kontaktujte priamo poisťovňu.