...

O poistení vieme všetko

PZP pre motocykel a skúter

Špeciálnym prípadom vozidiel, na ktoré sa vzťahuje povinnosť uzatvoriť PZP sú motocykle. Poistenie zväčša uzatvárame:

 • na babetu
 • na moped
 • na skúter
 • na motorku

Takéto poistenie stojí od 20 Eur ročne.

Čo je motocykel?

V zásade hovoríme o vozidlách triedy L. Pod triedou L rozumieme:

 • Malé motocykle – dvoj, alebo trojkolesové vozidlo s objemom valcov do 40 cm2 a s maximálnou rýchlosťou do 45km/h. V prípade vozidiel s iným ako zážihovým motorom v tejto kategórii je obmedzenie na 4kW výkonu. Malé motocykle môžu byť:
  • Dvojkolesové motocykle – kategória L1e
  • Trojkolesové motocykle – kategória L2e
 • Motocykle – všetky dvojkolesové vozidlá (prípadne s postranným vozíkom) s objemom valcov väčším ako 50 cm2, alebo s najvyššou konštrukčnou rýchlosťou nad 45 km/h. Motocykle môžu byť:
  • Dvojkolesové vozidlá – kategória L3e
  • Dvojkolesové s postranným vozíkom – kategória L4e
 • Motorové trojkolky – všetky trojkolesové motorové vozidlá s objemom valcov väčším ako 50 cm2, alebo s najvyššou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km/h.
  • Trojkolesové vozidlá – kategória L5e
  • Ľahké štvorkolky – všetky štvorkolesové vozidlá s celkovou (nenaloženou) hmotnosťou do 350 kg, ktorých konštrukčná rýchlosť je menšia ako 45 km/h a objem valcov je menší ako 50 cm2, alebo pri iných ako zážehových motoroch je výkon menší ako 4 kW.
  • Ľahké štvorkolky – kategória L6e
 • Štvorkolky – iné štvorkolky ako sú v kategórii L6e. Ich celková hmotnosť nepresahuje 400 kg a výkon v prípade elektrických vozidiel je menší ako 15 kW.
Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...