Home

Nachádzate sa tu

Porovnajte si ponuky PZP a získajte to najlacnejšie

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti vozidla (PZP) je vymedzené zákonom č. 381/2001 o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti motorových vozidiel, ktorý určuje pravidlá, lehoty, výluky, minimálne limity krytia PZP. Najlacnejšie PZP nemusí byť vždy optimálne a cena poistenia nie je jediným možným kritériom porovnania. 


Poraďte sa o PZP zodpovednosti vozidla!

0948 117707
alebo nám napíšte e-mail na adresu pzp@poistenie.sk

alebo uzavrite PZP online.


Porovnanie PZP podľa limitov krytia

Minimálne limity krytia podľa zákona o PZP sú:

- škody na zdraví alebo usmrtením 5 000 000 €
- škody na majetku alebo ušlom zisku 1 000 000 €

Porovnanie produktov PZP podľa limitov krytia

Limity poistného plnenia produktov PZP zodpovednosti vozidla
Produkt PZP Poisťovňa Škody na zdraví Škody na majetku
OPTIMAL Allianz - Slovenská poisťovňa 10 000 000 € 5 000 000 €
AUTOMATIK PLUS Generali Slovensko poisťovňa 6 000 000 € 6 000 000 €
EXCELLENT Union poisťovňa 5 000 000 € 5 000 000 €
OPTIMUM Union poisťovňa 5 000 000 € 3 000 000 €
PZP AUTO AXA pojišťovna 5 000 000 € 2 500 000 €
Business Groupama poisťovňa 5 000 000 € 2 500 000 €
PZP ČSOB poisťovňa 5 000 000 € 2 000 000 €
EuroGarant plus KOMUNÁLNA poisťovňa 5 000 000 € 2 000 000 €
Europartner KOOPERATIVA poisťovňa 5 000 000 € 2 000 000 €
ŠTANDARD Allianz - Slovenská poisťovňa 5 000 000 € 1 000 000 €
AUTOMATIK ŚTANDARD  Generali Slovensko poisťovňa 5 000 000 € 1 000 000 €
PZP Genertel poisťovňa 5 000 000 € 1 000 000 €
Economy Groupama poisťovňa 5 000 000 € 1 000 000 €
Garant plus KOMUNÁLNA poisťovňa 5 000 000 € 1 000 000 €
Partner KOOPERATIVA poisťovňa 5 000 000 € 1 000 000 €
ŠTANDARD UNIQA poisťovňa 5 000 000 € 1 000 000 €
PZP Wüstenrot poisťovňa 5 000 000 € 1 000 000 €

Porovnanie PZP podľa pripoistení a ďalších výhod

Poisťovne okrem zákonom stanoveného povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla zahŕňajú do produktov PZP aj ďalšie výhody, niektoré sú bezplatné, iné ponúkajú za príplatok. Nemusí však platiť, že najlacnejšie PZP je to bez pripoistení.

Krytie PZP v jednotlivých poisťovniach - porovnanie
Poisťovňa Základné krytie v cene PZP Pripoistenia za príplatok
Allianz - Slovenská poisťovňa PZPTest OBR  
AXA pojišťovna PZP AUTOBonus za priaznivú škodovosť do 60%Základná asistencia Úrazové pripoistenie sedadiel pre prípad smrti a trvalých následkovPripoistenie všetkých skiel proti rozbitiuPripoistenie právnej asistencie KOMFORT
ČSOB poisťovňa PZPBonus za bezškodový priebeh do 55 %NONSTOP asistenčné služby zadarmo  
Generali Slovensko poisťovňa PZP AUTOMATIKBonus do 60 %Asistenčné služby ZADARMO  
Genertel poisťovňa PZPBonus za bezškodový priebeh do 65 %Asistenčné služby Europe Assistance  
Groupama poisťovňa PZPBonus za bezškodový priebeh do 60 %Asistenčné služby ZADARMO  
KOMUNÁLNA poisťovňa PZPBonus za bezškodový priebeh do 60 %Asistenčné službyÚrazové poistenie sedadielPripoistenie živelných poistných udalostí  
KOOPERATIVA poisťovňa PZPBonus za bezškodový priebeh do 60 %Asistenčné službyÚrazové poistenie sedadielPoistenie živelných udalostí  
Union poisťovňa PZPBonus za bezškodový priebeh do 50 %NONSTOP Asistenčné služby  
UNIQA poisťovňa PZPBonus za bezškodovosť do 50 %NON-STOP asistenčné služby Úrazové pripoistenie vodiča motorového vozidlaAsistencia Plus
Wüstenrot poisťovňa PZPAsistenčné služby  

Porovnanie PZP podľa spoluúčastí

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti vozidla sa väčšinou dojednáva s nulovou spoluúčasťou na poistnom plnení. Spoluúčasť je vopred zmluvne stanovená suma, ktorá sa v prípade poistnej udalosti odráta z poistného plnenia. Najlacnejšie PZP je možné dosiahnuť aj zvýšením spoluúčasti.

Allianz - Slovenská poisťovňa má okrem nulovej spoluúčasti 3 stupne spoluúčasti, pri dojednaní niektorej spoluúčasti bude priznaná klientovi zľava z poistného a dosiahnutie najlacnejšieho PZP.

- zľava 5 % z poistného pri spoluúčasti 66,39 €
- zľava 11 % z poistného pri spoluúčasti 165,97 €
- zľava 15 % z poistného pri spoluúčasti 232,36 €